Giften

Uw giften kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL52 INGB 0003 9075 05
t.n.v. AAIIU te Utrecht

Contributie

De contributie bij de AAIIU is €60,- per volwassene per kalenderjaar.Thuiswonende jongeren van 18 jr- 25 jr betalen een aangepast jongeren tarief van €30,-. Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven geen contributie te betalen.
Ons rekeningnummer is: AAIIU in Utrecht, rek.nr.: NL52 INGB 0003 9075 05
Bij de omschrijving svp vermelden: naam + postcode + huisnummer.