GiftenUw giften kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL52 INGB 0003 9075 05
t.n.v. AAIIU te Utrecht

ContributieDe contributie:
voor volwassenen is €60,- per kalenderjaar.
Thuiswonende jongeren van 18 jaar - 25 jaar betalen een aangepast jongeren tarief van €30,-. Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven geen contributie te betalen.


AAIIU in Utrecht,
Ons rekeningnummer is:
NL52 INGB 0003 9075 05

Bij de omschrijving s.v.p vermelden:
voornaam en achternaam, postcode en huisnummer.